Sáng kiến Phát triển và Phân tích kinh tế Việt Nam

(V-Idea)

 

Một mạng lưới toàn cầu gồm các học giả độc lập, tổ chức các hội thảo và hội thảo thường xuyên về chính sách phát triển của Việt Nam.

Một danh sách theo thứ tự chữ cái của các thành viên hiện tại dưới đây.

Cao Vũ Dân @ Georgetown University, USA

 

Cấn Văn Lực @ BIDV, Vietnam

Đặng Hải Anh @ World Bank, USA

 

Đặng Kim Sơn @ IPSARD, Vietnam

 

Đặng Quang Vinh @ AusAID, Hanoi, Vietnam

 

David Dapice @ Harvard University, USA

 

Đinh Thanh Hương @ Accenture , France

 

Đinh Trường Hinh @ Johns Hopkins, USA

 

Đinh Vũ Trang Ngân @ University of Cambridge, UK

 

Đỗ Quốc Anh @ Science Po, France

 

Đỗ Quý Toàn @ World Bank, USA

​Đường Vân Anh @ Startup Vietnam Foundation, VN

 

Hà Thanh Tú @ McKinzey, Vietnam

 

Erik Harms @ Yale University, USA

 

Andreas Hauskrecht @ Indiana University, USA

 

Jonathan Haughton @ Suffolk University, USA

 

Huỳnh Thế Du @ Fulbright Economics Teaching Program, Vietnam

 

Lê Hồng Giang @ TGM Investments, Australia

​Lê Hồng Minh @ I.value Holding, Vietnam & Malta

 

Lê Minh Tuấn @ World Bank, USA

 

Lê Văn Cường @ CNRS, IPAG Business School, France

 

Edmund Malesky @ Duke University, USA

 

Ngô Bảo Châu @ University of Chicago, USA

 

Ngô Như Bình @ Harvard University, USA

 

Ngô Việt Phương @ Cleveland State University, USA

 

Ngô Vĩnh Long @ University of Maine, USA

 

Nguyễn Đăng Bằng @ University of Cambridge, UK

 

Nguyễn Đức Khương @ IPAG Business School, France

 

Nguyễn Đức Thành @ Vietnam Institute for Economic and Policy Research, Vietnam

 

Nguyễn Hương (Vina) @ International Monetary Fund, USA

 


 

 

Nguyễn Lan Hương @ Indiana University

Nguyễn Minh Hà @ World Bank, USA

 

Nguyễn Ngọc Anh @ Development and Policies Research Center, Vietnam

 

Nguyễn Thắng @ Center for Analysis and Forecasting, Vietnam

 

Nguyễn Thu Trang @ Davis Polk & Wardwell LLP, USA

 

Nguyễn Vân Trang @ World Bank, USA

 

Nguyễn Xuân Thành @ Fulbright Economics Teaching Program, Vietnam

 

Nguyễn Xuân Thảo @ Indiana University, USA

 

Kenichi Ohno  @ National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

 

Phạm Hoàng Văn @ Baylor University, USA

 

Phạm Nguyên Quý @ Kyoto Miniren Central Hospital, Japan

 

Phạm Thế Hoàng @ International Monetary Fund, USA

 

Phan Toàn @ University of North Carolina, USA

 

Phùng Đức Tùng @ Mekong Development Research Institute, Vietnam

 

Brian Quinn @ Boston College, USA

 

Paul Schuler @ Arizona University, USA

 

Mark Sidel @ University of Wisconsin-Madison, USA

 

Markus Taussig @ National University of Singapore, Singapore

 

Thái Văn Cẩn @ Formerly IMF, USA

 

Trần Đình Thiên @ Vietnam Institute of Economics, Vietnam

 

Trần Nam Bình @ University of New South Wales, Australia

 

Trần Ngọc Anh @ Indiana University & Harvard University, USA

 

Trần Trọng Nghĩa @ Kutak Rock LLP, USA

 

Võ Trí Thành @ Central Institute of Economic Management, Vietnam

 

Vũ Thành Tự Anh @ Fulbright Economics Teaching Program, Vietnam