CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VIỆT NAM

Thời hạn: 2016-2018
Đối tác: Bộ Y tế
Nhà tài trợ: Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Bỉ

Mục tiêu

 • Để tăng trách nhiệm, công khai và minh bạch của các bệnh viện công với người sử dụng dịch vụ.

 • Để tăng cơ hội cho người sử dụng dịch vụ bày tỏ phản hồi của họ về trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong quá trình khám và điều trị bệnh.

 • Để thúc đẩy cải thiện chất lượng khám và điều trị y tế tại bệnh viện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe "lấy bệnh nhân làm trung tâm".

PSI 2018-coverpage.png
Bia1-4_Baocao_caitiencuacacbenhvien_edit

Kết quả

 • 2017

  • 29 bệnh viện toàn quốc được khảo sát

  • 2.927 cuộc phỏng vấn thành công

  • PSI quốc gia *: 3,98 / 5

 • 2018

  • 61 bệnh viện trên toàn quốc được khảo sát

  • 7.562 cuộc phỏng vấn thành công

  • PSI quốc gia: 4.04 / 5

PSI 2017-coverpage.png
Chinh sach thue y te-coverpage.png

CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VIỆT NAM

Thời hạn: 2016-2018
Đối tác: Bộ Y tế
Nhà tài trợ: Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Bỉ

Mục tiêu

 • Để tăng trách nhiệm, công khai và minh bạch của các bệnh viện công với người sử dụng dịch vụ.

 • Để tăng cơ hội cho người sử dụng dịch vụ bày tỏ phản hồi của họ về trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong quá trình khám và điều trị bệnh.

 • Để thúc đẩy cải thiện chất lượng khám và điều trị y tế tại bệnh viện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe "lấy bệnh nhân làm trung tâm".