CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Năm: 2016 - 2017

Đối tác: Ủy ban Kinh tế Trung ương

Nhà tài trợ: USAID Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về các báo cáo

Book cover-Econ complexity.png
Book cover- Growth diagnostics.png
Book cover-Chuan doan tang truong.png