PHÁT TRIỂN DASHBOARD CHÍNH PHỦ

Thời gian: 2017 - 2020

Đối tác: Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Nhà tài trợ: DFAT & World Bank tại Việt Nam

DSCF8675.JPG
DSCF8679.JPG
DSCF8674.JPG

Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Cố vấn cao cấp của SKNV, giới thiệu phiên bản demo của Bảng điều khiển được SKVN nghiên cứu và phát triển cho Văn phòng Chính phủ

4 Main objectives of this project

1. Tạo Bảng điều khiển và cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để trực quan hóa và phân tích các chỉ số kinh tế xã hội quan trọng phục vụ cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

2. Xếp hạng hiệu suất của các Bộ, Cục, Địa phương; khuyến khích sự minh bạch, nỗ lực trong cách mạng.

3. Dự báo, cảnh báo, phân tích tình hình, tạo ra giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đặt sẵn.

Các kết quả

  • Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thiết kế một phiên bản thử nghiệm của các chỉ số giám sát bảng điều khiển về kinh tế xã hội của Chính phủ.

  • Cung cấp tư vấn kỹ thuật cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ về Hệ thống thông tin báo cáo của chính phủ.

  • Cung cấp khuyến nghị xây dựng Nghị định 09-2019 / ND-CP, ban hành ngày 24/01/2019 về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

  • Góp phần xây dựng Quyết định 293 / QĐ-TOT, ban hành ngày 24/2/2020, ban hành bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê kinh tế xã hội định kỳ theo hướng dẫn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.