V-Idea CONFERENCES

V-Idea thường xuyên tổ chức các hội nghị học thuật và đối thoại chính sách với Chính phủ Việt Nam. Dưới đây là những sự kiện gần đây nhất: