campus-partners-banner.jpg

Trung tâm nghiên cứu chính sách của học giả Việt Nam trên thế giới

Cán bộ cao cấp được bồi dưỡng

Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ

Học giả Việt Nam trên toàn thế giới

HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO

LÃNH ĐẠO

NGHIÊN CỨU -

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

HỘI NGHỊ

CHÍNH SÁCH

20181012_111424.jpg

2015-2020

Đào tạo cán bộ chính phủ Việt Nam

Touchscreen Computer

2018 - 2020

Hỗ trợ Chính phủ số tại Việt Nam

Upcoming: August 2020

Đối thoại phát triển địa phương

ĐỐI TÁC

1200px-Emblem_of_Vietnam.svg.png
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
OFFICE OF GOVERNMENT
1200px-Emblem_of_Vietnam.svg.png
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
CENTRAL ORGANIZATION COMMITTEE
1200px-Emblem_of_Vietnam.svg.png
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION & TRAINING
1200px-Emblem_of_Vietnam.svg.png
ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
VIETNAM COMMITTEE FOR OVERSEAS
Client Logo 3
Fulbright_University_Seal.png
Client Logo 4
VNU_hanoi.png
Client Logo 2
NAPA.jpg
VNU-HCM.png
Client Logo 1
Client Logo 5
Client Logo 5
svf logo_tach nen.png
1143-768x356.png